วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555


                                              เปิดเทอมวันแรก

        
  บันทึกการปฏิบัติงาน วันที่ 14 /5/55


       วันนี้เป็นวันเปิดเทอมเป็นวันแรก ได้พบปะกับผู้อำนวยการ ครู และนักเรียน ซึ่งได้การต้อนรับเป็นอย่างดีจากทุกคน วันนี้ได้เรียนรู้โดยการได้รับผิดชอบในการเข้าเวรประวันเป็นวันแรก คือได้ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน โดยการทักทายเป็นภาษาอาหรับ และพูดคุยกับผู้ปกครองและนักเรียนในเรื่องที่มาโรงเรียนในวันแรก หลังจากนั้นได้เรียนรู้ในการจัดระบบการเรียนการสอนในวันเปิดเทอมวันแรก ว่าเป็นอย่างไร เช่น การจัดตารางเรียน, การจัดเวรในแต่ละวัน, การเลือกหัวหน้าห้อง, แจกหนังสือเรียน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป และวันนี้ก็ได้พบครูพี้เลี้ยงเป็นวันแรก ได้ปรึกษาในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับ ตารางสอน, แผนการจัดการเรียนรู้ และอื่นๆอีกมากมาย และคุณครูได้มอบหมายให้สอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ในตอนบ่ายก็ได้ประชุมกับผู้อำนวยการ และครูเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในโรงเรียนที่ควรปรับปรุง วันนี้ก็มีการปฏิบัติงานในโรงเรียนเพียงแค่นี้ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น