วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555บันทึกการปฏิบัติงาน วันที่ 25-05-2555

                

      สิ่งที่ได้เรียนรู้ในการปฏิบัติงานวันนี้คือ การจัดเตรียมงานเปิดอาคารเรียนใหม่ของโรงเรียนบ้านคลองดิน โดยมี  นายก อภิสิทธ์ เวชชาชีวะ มากล่าวเปิดพิธีอาคารเรียนใหม่ โดยดิฉันและเพื่อนๆได้จัดเตรียมงานในด้านภูมิทัศน์ต่างของโรงเรียน ตลอดจนจัดโต๊ะเก้าอี้ และได้วางแผนในการรับภารกิจในการต้อนรับในวันพรุ่งนี้ ว่าทุกคนทำหน้าที่อะไรบ้าง นอกจากนี้ได้ฝึกความสามัคคีภายในกลุ่มเพื่อนๆด้วยคะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น