วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

     บันทึกการปฏิบัติงาน วันที่ 28-05-2555   

                 
       สิ่งที่ได้เรียนรู้ในการปฏิบัติงานวันนี้คือ วันนี้ได้มีการจัดการเรียนการสอนในคาบที่ 3-6 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 เวลา 1 ชั่วโมง ในการจัดการเรียนการสอนวันนี้ มีปัญหาทางด้าน นักเรียนยังอ่านหนังสือยังไม่ออก แก้ไขด้วยการให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงอย่างบ่อยครั้ง และมีปัญหาในการควบคุมในชั้นเรียน ซึ่งบางครั้งดิฉันไม่สามารถที่จะควบคุมในชั้นเรียน เพราะว่านักเรียนจะไม่ฟังเราพุด ชอบวิ่งเล่นในห้องเรียน แก้ไขโดยต้องใช้เสียงควบคุมและอีกอย่างที่ทำได้ดีคือการเอาไม้มาถือ นักเรียนจะรู้กลัวบ้าง แต่ก้ไม่มากนัก สุดท้ายแล้วในคาบนี้ก็ผ่านไปด้วยดี เสียงแหบแห้งกลับมาทุกครั้งไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น