วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555


            บันทึกการปฏิบัติงาน  วันที่ 16/5/55


       สิ่งที่ได้เรียนรู้ในการฝึกสอนในวันนี้คือได้เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 เรื่อง การเป็นผลเมืองดี โดยให้นักเรียนร่วมกันตอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว และได้อธิบายเพิ่มเติมว่า  การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวควรให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ  โดยในการทำกิจกรรมจะต้องให้สมาชิกในครอบครัวยอมรับและเตมใจที่จะทำร่วมกัน  และในการจัดการเรียนการสอนในวันนี้ผ่านไปด้วยดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น