วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555 บันทึกการปฏิบัติงาน วันที่ 19/5/55


            สิ่งที่ได้เรียนรู้ในการปฏิบัติงานวันนี้คือ ได้จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปีที่2 ในเรื่องการบอกช่วงเวลา และได้ทำกิจกรรมและแบบฝึกหัดต่างๆในชั้นเรียน และได้เรียนรู้งานประจำชั้นในชั้นเรียน คือการเป็นครูในประจำชั้นควรเป็นอย่างไร และจะอย่างให้นักเรียนมีความใว้วางใจกับครูประจำชั้น และได้รับมอบหมายในการทำสวนหย่อมและทำพืชสวนครัวรั่วกินได้ให้กับทางโรงเรียน และวันนี้การปฏิบัติงานประจำวันก็มีเพียงแค่นี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น