วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555บันทึกการปฏิบัติงานวันที่ 21/5/55

       คุมนักเรียนทำเวรบริเวณอาคาเรียน และคุมแถวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
และวันนี้ก็ได้จัดสวนหย่อม ใกล้โรงอาหาร 2 ที่ ได้เรียนรู้วิธีการตกแต่งสวนหย่อมขนาดเล็กว่าควรทำอย่างไร และทำอย่างไรที่จะทำให้สวยงาม และก็เสร็จตามดั่งตามใจหวัง และวันนี้การปฏิบัติงานประจำวันก็มีเพียงแค่นี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น