วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555


 บันทึกการปฏิบัติงาน วันที่ 15/5/55


  สิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้คือ ได้พบปะนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่1/1เป็นวันแรก โดยวันนี้เป็นคาบแรกที่ได้เจอกันเลยให้นักเรียนแนะนำตัวเอง และวันนี้ก็ได้สอนในเรื่องการย้อนเวลาหาอดีต โดยการนำเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนบอกเรื่องราวในอดีตของตัวเองที่ผ่านมา และให้นักเรียนออกมาบอกหน้าชั้นโดยใช้วิธีสุ่มทีละคน และวันนี้ก็ได้ช่วยคุณครูจัดห้องสมุดใหม่ ย้ายหนังสือจากห้องสมุดเก่าไปยังห้องสมุดใหม่ แบ่งเบาภาระครูไปด้วยค่ะ ส่วนวันนี้ก้มีการปฏิบัติงานประจำวันแค่นี้คะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น